Europejska karta zdrowia uk. Wszystko co musisz wiedzieć.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które miało swoją datę 1 stycznia 2021 roku, wprowadziło wiele zmian w polityce międzypaństwowej. Europejska karta zdrowia uk to dokument, który uprawniał do bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach w Anglii. W tym artykule dowiesz się, co zmieniło się w tej kwestii po Brexicie.

Europejska karta zdrowia uk

Co zapewnia karta EKUZ w Wielkiej brytanii?

Niestety, w związku z tym, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejska. Zmianie uległy zasady odnoszące się do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej za granicą, która umożliwiała Karta EKUZ. Polacy, którzy przed Brexitem posiadali aktualne karty, mogą się nimi posługiwać na terenie Anglii. W razie nagłego wypadku niezmiennie otrzymają pomoc medyczną. Dokumenty te zachowują ważność do czasu upływu terminu ich ważności.

Gdzie i jak wyrobić europejską kartę zdrowia uk?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymać można bezpłatnie a do tego w nieskomplikowany sposób. Aby uzyskać taki dokument, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do lokalnego oddziału NFZ. Jeśli chcesz uzyskać kartę w sposób stacjonarny, wystarczy, że wydrukujesz wniosek, a następnie wypełnisz go i zaniesiesz osobiście do odpowiedniej placówki. W tym wypadku karta zostanie wydana niezwłocznie, na miejscu. Dokument ten można uzyskać także drogą pocztową. W tym wypadku konieczne będzie wysłanie wniosku pocztą lub elektronicznie za pomocą maila, skrzynki ePUAP lub przez Konto Pacjenta.

Korzystanie z karty EKUZ.

Jeśli przebywając w Wielkiej Brytanii, znajdziesz się w potrzebie uzyskania pomocy medycznej. Pamiętaj o tym, że musisz mieć przy sobie ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport oraz europejska karta zdrowia uk. Wystarczy, że udasz się do najbliższej placówki Narodowej Służby Zdrowia. Jeśli z powodu stresu lub zdarzeń losowych nie będziesz mieć przy sobie fizycznego dokumentu w postaci Karty EKUZ. Zawsze możesz donieść ją w ciągu kilku dni od lub zapłacić za leczenie, a następnie wystąpić o zwrot kosztów.

Kto otrzyma nową europejską kartę zdrowia?

Poniżej znajduje się spis osób, które mogą złożyć wniosek o nową kartę EKUZ – GHIC:

  • Obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, a także Liechtensteinu, którzy zamieszkiwali w Wielkiej Brytanii przed datą odejścia z UE – 1 stycznia 2021 r.
  • Pracownicy, którzy wysłani zostali na delegację w innym kraju EU. Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie i przebywali tam przed 1 stycznia 2021 r.
  • Emeryci brytyjscy lub pobierający inne świadczenia podlegające przeniesieniu
  • członkowie rodziny oraz osoby pozostające na utrzymaniu niżej wymienionych:
    studenci z Wielkiej Brytanii studiujący w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie lub Szwajcarii i przebywający tam przed 1 stycznia 2021 r.

Międzynarodowe leczenie planowane. Co to jest ?

Dobrą wiadomością jest fakt, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nadal można będzie korzystać z planowanych świadczeń zdrowotnych na terytorium obydwu krajów. Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek w NFZ o wydanie odpowiedniego dokumentu, który potwierdzi prawa do określonego rodzaju leczenia. Dokument wydany przez instytucję z innego państwa należy okazać przed świadczeniem usług danego kraju. Wydane przed Brexitem poświadczenia na podstawie dokumentu S1 lub formularzy E106, E109, E120, E121 pozostają ważne na tych samych zasadach, co karty ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ.

Link do Formularzy : https://www.gov.uk/guidance/apply-for-health-care-cover-in-the-european-economic-area-ca8454

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *