Powrót do polski z UK formalności. Kompendium wiedzy.

Podjęcie decyzji o powrocie z emigracji jest niezwykle trudne oraz niesie ze sobą wiele formalności, oraz przeróżnych spraw do załatwiania przed wyjazdem. Brexit, ciągle malejące zarobki, a także ogromna tęsknota za rodziną sprawiają, że mnóstwo osób decyduje się na powrót w ojczyste strony. Jakie formalności należy załatwić przed powrotem do Polski?

Ten przewodnik pomoże Ci doskonale przygotować się do wyjazdu z UK.

powrót do polski z uk formalnosci

Powrót do polski z uk a urząd skarbowy.


Zaraz po rozwiązaniu umowy o pracę, powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy druki P45. Będą one niezbędne do ubiegania się o zwrot podatku od fiskusa brytyjskiego. Dodatkowym załącznikiem będzie formularz P85 – podstawa kierowanego do urzędu wniosku. Po wyliczeniu dokładnej należności Urząd Skarbowy z pewnością odeśle dokumenty pocztą. Wniosek ten złożyć możesz w lokalnym oddziale HM Revenue and Customs.


PAMIĘTAJ: Wszelkie należności od fiskusa zostaną C
i zwrócone na Twoje zagraniczne konto, nie zamykaj go przed dopięciem całej procedury.

Powrót do Polski osobny bezrobotnej.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zamieszkującą na terenie Wielkiej Brytanii, możesz bez problemu zachować dopływ pieniędzy z tytułu należącego Ci się zasiłku. Jeśli przyznany został Ci jobseeker/s allowance, zgodnie z prawem zostanie on zachowany nawet po powrocie do Polski. W zależności od okoliczności zasiłek ten będzie przysługiwał Ci od 3 do 6 miesięcy ( w przypadkach wyjątkowych).

Powrót osoby pracującej do polski.

Przed powrotem do ojczyzny zadbaj o to, aby pracodawca przekazał Ci wszelkie niezbędne dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie stażu pracy za granicą. Będzie to niezwykle pomocne. Gdy po powrocie zechcesz kontynuować swoją karierę we wcześniej wykonywanym zawodzie. Odbierz swoje świadectwo pracy oraz zabierz ze sobą dokumenty takie jak druki P45 i P60. Przydadzą Ci się w przypadku starania o brytyjską emeryturę.

Mienie przesiedleńcze w UK.

Rzeczy osobiste, które przewozisz podczas przeprowadzki z UK do Polski, nazywane są mieniem przesiedlenia. Są to przedmioty, które służą do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego takie jak: meble, wszelkie rzeczy osobiste, rowery, sprzęty AGD itp. Zgodnie z prawem są one zwolnione z opłaty zwanej cłem.

Lista Produktów, której nie zaliczamy do mienia przesiedleńczego w UK:

  • Wyroby tytoniowe, papierosy, cygara itp.
  • Alkohol oraz jego przetwory.
  • Wszelkie rzeczy wykorzystywane do zawodu i rzemiosła. Narzędzia, maszyny.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania.

Jedną z najważniejszych czynności, którą musimy wykonać przed przeprowadzką z UK do Polski to rozwiązanie umowy o najem mieszkania. Najbardziej używana angielska umowa zazwyczaj ma formę tenancy agreement. W tym wypadku warto jest zwrócić uwagę na zapis, który opisuje sposób rozwiązania umowy i okres jej wypowiedzenia. W przypadku nagłego zerwania kontraktu i braku kontaktu z wynajmującym może on nas zgłosić na listę dłużników, co zdecydowanie utrudni staranie się o kredyt zarówno w Anglii, jak i po powrocie do Polski.

tenancy agreement uk
tenancy agreement

Powrót z UK do Polski z dziećmi.


Jeżeli planujesz powrót z Anglii wraz z rodziną, konieczne będzie zebranie wszystkich dokumentów, które mają z nią związek. Świadectwa szkolne, książeczki szczepień, wszelka dokumentacja medyczna. Jeśli Twoje dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii, niezwykle istotne będzie wyrobienie numeru PESEL, a także paszportu. Możesz dokonać tego z pomocą konsulatu.

Polskie placówki konsularne (link)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *