Stres w pracy zwolnienie lekarskie uk.

Emigracja do innego kraju niestety wiąże się ze zmianą pracy, a także mieszkania czy otoczenia, w którym się obracamy. Często powoduje to nie tylko pogorszenie stanu fizycznego, ale również psychicznego. Szacuje się, że aż 37% zwolnień lekarskich, w Anglii wydawanych jest z powodu stresu w pracy. Jak ta kwestia wygląda pod względem prawnym, a także, w jaki sposób możesz uzyskać zwolnienie z powodu stresu, dowiesz się w moim artykule pod tytułem stres w pracy zwolnienie lekarskie uk.

stres w pracy zwolnienie lekarskie uk

Stres w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej widoczny.

Stres, depresja i lęk wśród angielskich pracowników jest w tendencji zwyżkowej. W roku 2020/2021 dotknął ogromną liczbę 822,000 pracowników. To pokazuje, że na sto tysięcy pracowników aż 2,480 zmagało się z problemami natury psychicznej.
Badania dowodzą, że w okresie pandemii COVID-19 utrzymał się trend rosnący pracowników borykających się ze stresem w pracy.

stres-pracowników-anglia
https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress.pdf

Zwolnienie lekarskie z powodu stresu w pracy a prawo.

Ochrona przed stresem w Wielkiej Brytanii jest dokładnie uregulowana za pomocą głównej angielskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Mówi ona o tym, że każdy pracodawca w Anglii ma obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony przed stresem swoim pracownikom. Jeśli na tej płaszczyźnie pojawią się niedopatrzenia, przez które psychicznie ucierpi człowiek – to właśnie pracodawca poniesie tego konsekwencje. Np. w postaci wypłacania odszkodowania za nadmierny stres w pracy.

Jak wygrać walkę o odszkodowanie ?

Zazwyczaj trudno jest udowodnić, że symptomy wysokiego stresu są efektem długotrwałej ekspozycji na czynniki występujące w pracy. Pierwszy krok, który należy podjąć w takiej sytuacji to wizyta u lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli potwierdzi on Twoje podejrzenia, od razu powinieneś zgłosić się do przełożonego i opowiedzieć mu o zaistniałej sytuacji.

Niezwykle pomocne może okazać się prowadzenie prywatnego dziennika, w którym opisany zostanie stan Twojego zdrowia.
Jest to niezwykle ważny dowód, który możesz dołączyć do wszelkiej dokumentacji medycznej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie odszkodowania. Jeżeli uda Ci się udowodnić, że pogorszony stan zdrowia jest ściśle powiązany z wykonywaniem pracy, nie tylko należeć Ci się będzie zadośćuczynienie, ale również zwrot kosztów poniesionych z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Stres w pracy a mobbing.

Zgodnie z prawem to pracodawca ponosi odpowiedzialność za brak przeciwdziałania mobbingowi w środowisku pracowniczym. Może on ponieść prawne konsekwencje zarówno w przypadku stosowania specyficznych działań, jak i tolerowania lub niedostrzegania ich między innymi współpracownikami.

Warto jednak zaznaczyć, że to na osobie poszkodowanej spocznie udowodnienie winy pracodawcy za pomocą wszelkiego rodzaju materiałów fizycznych czy świadków.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Niestety uzyskanie odszkodowania związanego ze stresem lub mobbingiem w pracy w uk nienależny do najłatwiejszych. Wymaga ona niezwykle dokładnej dokumentacji oraz gromadzenia wielu istotnych danych, oraz świadków, którzy będą w stanie poprzeć nasze stanowisko. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku braku znajomości języka angielskiego. W takiej sytuacji możesz zwrócić się o pomoc do specjalnych kancelarii odszkodowawczych lub adwokata, które/y poprowadzą Cię przez cały proces.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *