Wjazd do polski z uk. Sprawy techniczne.

Ogromne zmiany związane z wyjściem Anglii z Unii Europejskiej nie dotyczą jedynie samej Anglii. Szczególnie dotknęły także osób, które wyjechały do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy czy lepszego życia. Zmieniło się między innymi kilka zasad
dotyczących wjazdu do Polski z uk osób stale zamieszkujących na terenie kraju. Jak wyglądają kwestie wjazdu do polski z uk? Dowiesz się o tym w poniższym artykule.

Wjazd do polski z uk.

Wjazd do polski po Brexicie.

Od 1 października 2021 roku wjazd i wyjazd z Wielkiej Brytanii jest możliwy. Ale tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu w postaci paszportu. Osoby posiadające status osiedlonego lub tymczasowo osiedlonego przed brexitem będą mogły przekraczać granicę na podstawie dowodu osobistego aż do końca 2025 roku.

Obywatele brytyjscy a wjazd do Polski.

Obywatele brytyjscy mogą spędzić w Polsce łącznie maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni w ramach ruchu bezwizowego. Pobyty dłuższe będą wymagały uzyskania koniecznej wizy krajowej typu D, którą załatwić można w ambasadzie Rzeczypospolitej w Londynie. Po brexicie niestety staną się oni obywatelami państw trzecich i nie będą już uprawnieni do
swobodnego przemieszczania się na mocy prawa Unii.
Będą też podlegali procedurom kontroli szczegółowej, polegającej m.in. na konieczności udzielania służbom granicznym – odpowiednich informacji. Nie uciekniesz od uzasadniania celu i warunków planowanego pobytu. A co zaskakujące posiadania wystarczających środków finansowych gwarantujących zapewnienie utrzymania podczas pobytu i pokrycie kosztów powrotu.

Kontrola celna przy wjeździe do polski z uk.

Jeśli podróżujesz z Wielkiej Brytanii do Polski. Miej świadomość, że Twój bagaż oraz wszelkie towary, które masz przy sobie, będą podlegały kontroli celnej.
Ograniczone będzie również przewożenie produktów pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso, mleko itp. Środków pieniężnych o wartości 10000 Euro lub wyższej, a także dóbr kultury i określonego rodzaju roślin. Jeśli przewozisz towary w bagażu podręcznym lub rejestrowanym jesteś zwolniony z należności celno-prawnych.

Zwrot VAT dla podróżnych.

Jeśli na stałe mieszkasz poza granicami Unii Europejskiej, przysługuje Ci prawo do zwrotu podatku VAT. Który zapłacisz od wszelkich towarów zakupionych na jej terenie. Jedynym warunkiem, który należy spełnić, jest okazanie organom celnym towarów wraz z wystawionymi przez sprzedawcę dokumentom, potwierdzającym ich zakup poprzez system TAX FREE. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu VAT dla podróżnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *