Wypadek w pracy UK – jak ubiegać się o odszkodowanie?

Zaledwie w ciągu dwóch ubiegłych lat ponad pół miliona osób pracujących w Wielkiej Brytanii zgłosiło roszczenia odszkodowawcze związane z wypadkiem w pracy. Do uszczerbku na zdrowiu może dojść niezależnie od zakresu wykonywanych obowiązków. Co zrobić, kiedy dojdzie do wypadku w pracy UK i o czym należy pamiętać?

Wypadek w pracy United Kingdom. Kiedy najczęściej dochodzi do uszczerbku?

Wypadki w pracy zdarzają się przede wszystkim osobom wykonującym pracę fizyczną. Zwykle dochodzi do nich w toku prac na budowie, w zawodzie kierowcy lub podczas pracy na linii produkcyjnej albo w gospodarstwie rolnym. Często wypadki w pracy UK zdarzają się też w pracy biurowej. Wiele osób zgłasza wypadki w drodze do pracy UK lub podczas powrotów z pracy lub dojazdów do pracy. Do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy uprawnione są nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również:

  • samozatrudnieni, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą;
  • pracownicy wykonujący obowiązki na podstawie umowy tymczasowej (konstrukcja podobna do polskich umów cywilnoprawnych);
  • osoby, które zostały zatrudnione przez agencję pracy.
Wypadek w pracy UK

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy UK?

Prawo do odszkodowania z tytułu wypadku w pracy na terenie UK przysługuje w sytuacji, kiedy pracodawca dopuścił się zaniedbania swoich obowiązków w zakresie BHP względem pracowników. Przepisy obowiązujące w tym zakresie na terenie Wielkiej Brytanii obligują podmiot zatrudniający do podjęcia środków zmierzających do zapobiegania urazom oraz chorobom zawodowym. Obowiązki te są realizowane m.in. poprzez:

  • zapewnienie obuwia, odzieży i sprzętu ochronnego;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP wśród pracowników;
  • oznakowanie zakładu pracy;
  • dbałość o konserwację urządzeń mechanicznych, która zapewnia ich prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie.

Wypadek w pracy UK. Jak się zachować i o czym pamiętać?

W razie wystąpienia wypadku w pracy UK należy jak najszybciej podjąć działania, które pozwolą na ochronę zdrowia i życia poszkodowanego oraz utrwalenie dowodów na potrzeby postępowania przed zakładem ubezpieczeń. O czym należy pamiętać?

Skorzystanie z pomocy lekarza

W pierwszej kolejności należy wezwać na miejsce pomoc medyczną, jeżeli poszkodowany nie jest w stanie skorzystać z niej samodzielnie. Udzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiednio wcześnie może zmniejszyć rozmiar uszczerbku i skrócić czas rekonwalescencji.

Warto zadbać, aby już na tym etapie lekarz dokładnie zanotował wszystkie okoliczności zdarzenia. Otrzymanie odszkodowania za wypadek w pracy UK będzie wtedy łatwiejsze.

Zawiadomienie pracodawcy

Kolejnym krokiem jest poinformowanie pracodawcy o zdarzeniu. Pracownik powinien upewnić się, że wszystkie informacje o wypadku zostały wpisane do Accident Log. Dzięki temu poszkodowany ma pewność, że istnieje pisemny dowód zgłoszenia wypadku. Zasadniczo pracodawca (a dokładniej kierownik do spraw BHP) dokonuje wpisu niezwłocznie po zgłoszeniu. Warto jednak upewnić się, czy znajdujący się w dzienniku opis jest kompletny.

Zebranie dokumentacji

Przed zgłoszeniem szkody należy zebrać komplet dokumentów. Zazwyczaj będzie to właśnie Accident Log, dokumentacja medyczna powstała w toku procesu leczenia oraz ewentualne zeznania świadków. Przydatna może okazać się dokumentacja fotograficzna, np. zdjęcia uszkodzonej maszyny, która przyczyniła się do powstania urazu. Im dowodów jest więcej i są one bardziej przejrzyste oraz jednoznaczne, tym łatwiej będzie przekonać zakład ubezpieczeń o słuszności swojego roszczenia.

Udokumentowanie wypadku będzie istotne w przypadku ubiegania się o zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem.

Zgłoszenie wypadku w pracy do ubezpieczyciela

Za zgłoszenie zdarzenia do zakładu ubezpieczeń odpowiada zwykle pracodawca. Termin na odpowiedź wynosi 3 miesiące, choć cała sprawa potrafi trwać nawet kilka lat w zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego. Podobnie jak w prawie polskim, anglosaski porządek prawny przewiduje zarówno postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, jak i procedurę sądową w razie braku wypracowania zgodnego stanowiska.

Pracownik, który chce mieć pewność, że jest należycie reprezentowany, powinien rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Doświadczony pełnomocnik podejmie się reprezentacji poszkodowanego zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i przed sądem. Warto wybierać kancelarie prawne kierujące się zasadą warunkowej płatności honorarium (ang. No Win No Fee). Jeżeli sprawa nie zakończy się wydaniem wyroku zasądzającego, prawnik nie pobiera wynagrodzenia.

Jeśli zdarzył Ci się wypadek w pracy UK nie czekaj i zgłoś go profesjonalistom, którzy pomogą odzyskać należne odszkodowanie. Warto pamiętać, że na całkowitą kwotę rekompensaty składa się zarówno zadośćuczynienie za ból i cierpienie (ang. general damages), jak i odszkodowanie (ang. past and future losses). Pomoc doświadczonych prawników pozwoli na uzyskanie możliwie wysokiej kwoty za wypadek w pracy na terenie United Kingdom. Możesz zgłosić wypadek na stronie: https://polskakancelariaodszkodowan.co.uk/wypadek-w-pracy-anglia/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *